Vores dambrug

Vores avancerede akvakulturanlæg ligger ved de store vidder i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, hvor vi siden 2008 har opdrættet russisk og sibirisk stør.

Dambruget ligger lige uden for den tyske by Jessen og får krystalklart vand fra grundvandet mere end 50 meter under vores anlæg og renses yderligere i en avanceret filtreringsproces, så der ikke overføres urenheder til fiskene.

DRIFTEN

Det kræver akkuratesse at skabe de rette betingelser for fremstilling af virkelig dejlig caviar. Vores dambrug anvender den nyeste teknologi til at styre hvert trin i støropdrætsprocessen med omhyggelig kvalitetskontrol og højkvalificerede teknikere, der styrer alle dele af driften.

Vi udvælger med stolthed kun de bedste hunner med henblik på at opdrætte dem til deres modenhed topper. Med rent ferskvand og en nøje kalibreret temperatur og gennemstrømningshastighed kan vi med håndopdræt af hver eneste fisk til den æglæggende alder udtage størens rogn på det optimale tidspunkt. Fra de er små til de er modne går der mere end 6 år, men med omhyggelige opdræts- og driftsteknikker kan vi sikre en udsøgt caviar under perfekte vilkår til glæde for vores kunder.

Naturligvis spiller fiskens kost en afgørende rolle for dannelsen af den udsøgte caviar, så vi er meget omhyggelige med at udvikle den helt rigtige fodringsplan for vores fisk i hvert fase af udviklingen.

Vores produkter