Annullering

Vejledning i annullering og annulleringsformular

Forbrugere, som kun handler med et formål, der helt eller delvist ikke indgår i vedkommendes forretning, hverv eller arbejde, kan annullere aftalen på følgende betingelser:

A. Annulleringsvejledning

Annulleringsret

Du må annullere aftalen inden fjorten dage uden årsag.

Annulleringsperioden udløber efter 14 dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart udover speditøren og angivet af dig modtager varerne i fysisk form.

For at anvende din annulleringsret skal du give os besked (Attilus GmbH, Gewerbepark 22, 06917 Jessen, Deutschland, tlf.: +49 353 7203850, fax: +49 353 720385-60, E-Mail: info@attilus.eu) om dit ønske om at annullere aftalen med tydelig tilkendegivelse deraf (brev, fax eller e-mail). Du kan anvendes medfølgende annulleringsformular, men det kræves ikke.

For at opfylde annulleringsfristen er det tilstrækkeligt, at du giver os besked om din annullering før fristens udløb.

Anulleringskonsekvenser

Annullerer du aftalen, refunderer vi den betaling du har sendt os inkl. leveringsomkostningerne (undtagen tillægsudgifter, hvis du har valgt en anden leveringsform end den billigste eller normale, som vi tilbyder) uden ophold og senest fjorten dage efter den dag, hvor vi orienteres om dit ønske om at annullere aftalen. Vi kan i refusionsbeløbet fratrække eventuelt værditab for de leverede varer, hvis det skyldes din unødvendige håndtering. Vi foretager refusionen med samme betalingsmåde, som du anvendte for den første transaktion, medmindre vi udtrykkeligt aftaler andet. I ethvert tilfælde skal du ikke betale noget som følge af refusion. Vi kan tilbageholde refusionen, til vi har modtaget varerne eller du har dokumenteret, at du har returneret varerne, uanset hvad der sker først.

Du skal returnere varerne eller aflevere dem til os uden unødigt ophold og senest fjorten dage efter, at du har givet os besked om din annullering af aftalen. Tidsfristen opfyldes, hvis du afleverer varerne inden de 14 dage er udløbet.

Du skal betale udgifterne til at returnere varerne.

Du er kun ansvarlig for et værditab af varerne som følge af anden håndtering end den, som er nødvendig for at sikre varernes art, egenskaber og funktionsevne.

Udelukkelse og/eller førtidigt udløb af en annulleringsret

Retten til at annullere udelukkes for aftaler om levering af varer, som kan forringes eller udløbet i løbet af kort tid.

Retten til at annullere ophører i tilfælde af en aftale om levering af forseglende varer, som ikke er egnede til returnering som følge af sundhedsmæssig beskyttelse eller hygiejneforhold, såfremt varens forsegling åbnes efter levering.

B. Annulleringsformular

Ønsker du at annullere aftalen, så udfyld og indsend denne formular.

Vores produkter